VISA NHÂN ĐẠO

CHUYÊN TRÁCH VISA KHÓ - VISA SPECIALIST

DU LỊCH - DU HỌC & DI TRÚ LALAN

  • (028) 3830 8858
  • lalanco.vn@gmail.com

VISA NHÂN ĐẠO

Bảo lãnh thân nhân mồ côi (VISA 117)

Visa này cho phép bạn bảo lãnh cháu nhỏ của mình sang định cư Úc nếu cha và mẹ cháu đều chết, mất tích hoặc tàn tật và mất khả năng làm việc vĩnh viễn.

Bảo lãnh thân nhân cuối cùng (VISA 115/835)

Đây là visa định cư thường trú chính thức. Do đó, ngay khi đặt chân lên nước Úc, bạn đã gần như có đủ mọi quyền lợi của một công dân Úc…