Đặc quyền đi lại của công dân mang hộ chiếu Úc

CHUYÊN TRÁCH VISA KHÓ - VISA SPECIALIST

DU LỊCH - DU HỌC & DI TRÚ LALAN

  • (028) 3830 8858
  • lalanco.vn@gmail.com

Đặc quyền đi lại của công dân mang hộ chiếu Úc


Khi được trở thành thường trú nhân (PR) Úc, bạn đã được hưởng những quyền lợi bảo đảm về phúc lợi như giáo dục, y tế, an sinh xã hội… trên nước Úc. Tuy nhiên, sau khi được chính thức trở thành công dân (citizen) Úc, bạn mới được hưởng toàn bộ những quyền lợi của nước Úc cho bạn trong đó bao gồm bầu cử, ứng cử và được cấp passport Úc.
 
Khi đã trở thành công dân Úc và mang passport Úc, bạn đã có quyền đi đến hầu hết các quốc gia trên thế giới – hiện tại là 170 quốc gia gồm cả Anh, Mỹ, Canada, Châu Âu…. Ngoại trừ một số quốc gia có sự kiểm soát về an ninh chính trị (ví dụ như Bắc Hàn, Pakistan…) thì bạn cần phải xin visa nhằm đảm bảo mục đích anh ninh chính trị cho họ.
 
Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, khi đến làm việc hoặc du lịch bạn đã được chính phủ Úc chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho ban. khi gặp khắc rối, bạn hãy liên lạc với TLS Úc gần nhất để được can thiệp và giúp đỡ.
 
Để biết thêm thông tin và cần được hỗ trợ thêm, hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi:
 
– Hotline: 0908 739 013  –  Tel/Fax: (028) 3515 0109
 
– Email: lalanco.vn@gmail.com
 
Ban tư vấn LALANCO.
 
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_requirements_for_Australian_citizens